​Broschyrer och faktablad

 

Därför måste banken ställa frågor

Bankföreningens penningtvättsbroschyr förklarar varför såväl nya som befintliga bankkunder måste visa giltig id-handling och svara på frågor om sina bankaffärer.
 
Du kan beställa den tryckta broschyren i E-65-format, som finns på svenska och engelska, hos Cathrine Bergström på Bankföreningen:
cathrine.bergstrom@swedishbankers.se

Se broschyrerna: Svenska och engelska


Därför måste banken ställa frågor

Faktablad  (med samma text som broschyrerna) finns att ladda ner. Utöver svenska och engelska finns faktabladen på 12 språk (Se faktablad till höger).

 

Personer i politisk utsatt ställning

Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att banken bland annat måste veta vilka av dess kunder som är svenska personer i politiskt utsatt ställning. (Se faktablad till höger).

Känn din kund!

Bankföreningen har tillsammans med Finansbolagens Förening tagit fram en broschyr med riktlinjer för de återförsäljare som samarbetar med banker och finansbolag och genom särskilda återförsäljar- eller leverantörssamarbeten förmedlar finansbolagsprodukter (främst leasing och avbetalning). Den innehåller bland annat en checklista på de åtgärder som återförsäljaren måste genomföra vid identifiering av kund. (Se faktablad till höger)
 
Även denna broschyr går att beställas hos Cathrine Bergström:
cathrine.bergstrom@swedishbankers.se eller laddas ner.