​​​​​Därför måste banken ställa frågor

 

Penningtvättslagen ställer höga krav på att banken har god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Banken måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med de transaktioner som du vill utföra. Därför måste banken ställa frågor till dig när du ska bli ny kund i banken eller utföra dina bankärenden.

Den information banken får om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och personuppgiftslagen.